Newsdesk
 • 2014-04-24

  Pressmeddelande: Uppsalaforskare bakom upptäckt av mutation som orsak till Cushings syndrom

  Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala har identifierat en mutation i binjuren som orsakar Cushings syndrom, en ovanlig sjukdom som kännetecknas av för höga halter av det kroppsegna hormonet kortisol. Upptäckten kan bana väg för behandling med läkemedel som hämmar hormonproduktionen och celltillväxten.
  READ MORE

 • 2014-04-22

  Simulating in tiny steps gave birth to long-sought-after method

  Using computer simulations to predict which drug candidates offer the greatest potential has thus far not been very reliable, because both small drug-like molecules and the amino acids of proteins vary so much in their chemistry. Uppsala researchers have now cunningly managed to develop a method that has proven to be precise, reliable and general.
  READ MORE

 • 2014-04-22

  Simulering i pyttesmå steg födde efterlängtad metod

  Att använda datorsimuleringar för att förutsäga vilken läkemedelskandidat som har störst potential har hittills inte varit så träffsäkert eftersom både små läkemedelslikande molekyler och proteiner aminosyror varierar så mycket kemiskt. Uppsalaforskare har nu på ett listigt sätt lyckats utveckla en metod som visat sig vara både exakt, tillförlitlig och generell.
  READ MORE

 • 2014-04-17

  Pressmeddelande: Projekt på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker

  Ökad användning av distansvård, som appar och andra smarta IT-lösningar, gör det lättare för unga med diabetes att ha koll på sina blodsockervärden, men underlättar också tätare kontakt med sjukvården. Med stöd av Vinnova ska Innovation Akademiska under ett år testa en ny ersättningsmodell, Health Impact Bonds, som stimulerar användningen av ny teknik och förebyggande insatser.
  READ MORE

 • 2014-04-14

  Pressmeddelande: Äggbank ger fler ofrivilligt barnlösa hopp om barn

  För första gången har ett barn fötts efter IVF-behandling på Akademiska sjukhuset med ett donerat ägg som varit nedfryst. Den nya tekniken gör det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Även kvinnor med olika cancersjukdomar som riskerar att bli sterila av cytostatikabehandling kan dra nytta av framstegen.
  READ MORE

 • 2014-04-11

  Pressmeddelande: Antidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska

  Mer än var tionde person över 65 år lider av depression. De senaste åren har förskrivningen av antidepressiva ökat kraftigt. Tidigare studier har visat att äldre inte är tillräckligt utredda och att uppföljningen brister. En kartläggning på Akademiska sjukhuset syftar till att öka kunskapen.
  READ MORE

 • 2014-04-10

  Pressmeddelande: Förberedelserna inför nybygge på Akademiska stoppas tillfälligt på grund av byggdamm

  Pressmeddelande 2014-04-10 De sista delen i rivningen av BuP:s gamla hus på Akademiska sjukhusets kärnområde, där den nya vårdbyggnaden ska byggas, stoppas tillfälligt. Orsaken är att spridningen av damm är mer omfattande än man tidigare trott. Mögelsvamp som kan följa med dammet anses utgöra en hälsorisk för barn med nedsatt immunförsvar som vårdas på barnsjukhuset alldeles intill.
  READ MORE

 • 2014-04-09

  SciLifeLab i Uppsala inviger nya lokaler

  Sedan det första spadtaget togs i maj 2012 har en unik forskningsmiljö skapats för SciLifeLabs verksamhet i en ny tillbyggnad vid Biomedicinskt Centrum. Nu är det inflyttat och klart och idag invigdes de nya lokalerna under festliga former i närvaro av bland andra utbildningsminister Jan Björklund och de världskända forskarna Craig Venter och Janet Thornton.
  READ MORE

 • 2014-04-09

  jDome BikeAround utsedd till en av världens 100 främsta innovationer

  Den sydkoreanska mediekoncernen Money Today har utsett Division By Zeros virtuella cykelskärm och träningscykel jDome BikeAround till en av de 100 främsta innovationerna på världsmarknaden. jDome BikeAround gör det möjligt att cykla i en virtuell miljö och används bland annat av personer på demensboenden som kan cykelträna med hemstadens gator projicerade på skärmen.
  READ MORE

 • 2014-04-09

  Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

  Systematiska genomgångar av äldres läkemedelslistor i samband med utskrivning från sjukhus till korttidsboenden minskar felmedicinering och återinläggningar. Nu permanentar Akademiska sjukhuset Utskrivningshjälpen, en satsning som pågått som pilotprojekt sedan förra sommaren, och innebär att klinikapotekare gör extra avstämningar i samarbete med läkare och ibland annan vårdpersonal.
  READ MORE

 • 2014-04-04

  Lactase persistence alleles reveal ancestry of southern African Khoe pastoralists

  In a new study a team of researchers lead from Uppsala University show how lactase persistence variants tell the story about the ancestry of the Khoe people in southern Africa. The team concludes that pastoralist practices were brought to southern Africa by a small group of migrants from eastern Africa. The study is now published in Current Biology.
  READ MORE

 • 2014-04-02

  OssDsign och Q-linea bland Sveriges 33 hetaste teknikbolag

  I går avgjordes årets finalomgång av den prestigefulla 33-listan med Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag. OssDsign och Q-linea är två av bolagen som korades. Q-linea är med på listan för tredje året i rad.
  READ MORE

 • 2014-04-01

  Mobilt behandlingsteam stöttar unga med autism

  Unga personer med autism har ofta svårigheter med det sociala samspelet. Kommunikationssvårigheter leder inte sällan till social isolering och ryckig/avbruten skolgång vilket påverkar hela familjen. Sedan ett halvår finns ett nytt stöd - intensiv familjebehandling (IFB) - i hemmet. Bakom satsningen står barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget och Uppsala kommun.
  READ MORE

 • 2014-04-01

  Akademiska och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet

  Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet. Från och med 7 april kommer en grupp ortopeder från Akademiska att operera olika ryggbesvär som diskbråck, spinal stenos och vissa steloperationer i Enköping. Främsta syftet är att korta väntetider till operation och minska behovet att remittera ryggpatienter till kliniker i Stockholm.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova