Newsdesk
 • 2016-08-24

  Uppsala universitet öppnar dörrarna för världen

  Nu erbjuder Uppsala universitet alla som vill möjligheten att läsa tre kostnadsfria, helt öppna internetbaserade utbildningar, så kallade moocar (MOOCs massive open online courses). Därmed öppnas möjligheten för tiotusentals intresserade världen över att ta del av några av universitets starkaste kompetensområden.
  READ MORE

 • 2016-08-23

  Ny studie ger viktig kunskap om hur tumörer bildar metastaser

  ​Forskning har visat att tillväxt av cancertumörer påverkas av att tillväxtfaktorn TGF-beta som finns i kroppens celler, omvandlas från att undertrycka till att stimulera tumörens utveckling. Men man har inte förstått hur detta sker. En ny studie som nu publiceras i tidskriften Science Signaling visar viktiga detaljer bakom processen.
  READ MORE

 • 2016-08-23

  New study provides important insight into how tumours metastasise

  Research has shown that the growth of cancerous tumours is affected by the transforming growth factor beta (TGF-beta) in the body’s cells; TGF-beta both suppresses and stimulates tumour development, but it has not been understood how this happens. A new study published in the journal Science Signaling today reveals important details behind this process.
  READ MORE

 • 2016-08-23

  UIC i samarbete med GE Healthcare i ny BioProcess Innovation Hub

  I juni offentliggjorde regeringen sin satsning på BioProcess Innovation Hub som är en ny nationell testbädd för produktion av biologiska läkemedel på GE Healthcares anläggning i Uppsala. Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre kommer att bli en länk till denna produktionsmiljö för tidiga bolag som vill testa sin produktion i stor skala.
  READ MORE

 • 2016-08-17

  Polyunsaturated fat in adipose tissue linked to lower mortality

  In a study from Uppsala University, published in the American journal JAMA Cardiology, the fatty acid linoleic acid (Omega 6) in subcutaneous adipose tissue was linked to lower mortality among older men followed over a 15-year period.
  READ MORE

 • 2016-08-10

  Mycket ljus under dagen motverkar skärmljusets påverkan på nattsömnen

  ​Användandet av elektroniska apparater som skickar ut blått ljus (som smartphones och läsplattor) under kvällstid har i tidigare forskning visat sig vara associerat med sömnproblem. Resultaten från en ny studie från Uppsala universitet tyder på att exponering för ljus under dagen kan motverka de negativa effekter som kan uppkomma som en konsekvens av elektronisk ljusexponering under kvällstid.
  READ MORE

 • 2016-08-09

  Simplified approach to drug development with Upsalite

  For the first time, researchers have revealed the nanostructure of the mesoporous magnesium carbonate Upsalite® and pore size control was achieved without organic templates or swelling agents. By controlling the pore structure of the material the amorphous phase stabilisation exerted on poorly soluble drug compounds can be tuned and the drug delivery rate can be tailored.
  READ MORE

 • 2016-08-09

  Förenklad metod att utveckla läkemedel med Upsalite

  Forskare har för första gången avslöjat nanostrukturen hos den mesoporösa magnesiumkarbonaten Upsalite® och kontrollerat porstorleken utan organiska molekyler som mallar eller svällningsmedel. Genom att styra porstrukturen hos materialet kan den amorfa fasen hos svårlösliga läkemedelssubstanser stabiliseras och hastigheten för läkemedelstillförseln kan skräddarsys.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova