Newsdesk
 • 2015-07-14

  Cavidi får lån på 10 miljoner euro från EIB

  Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat UIC-bolaget Cavidi ett långfristigt lån på 10 MEUR för framtagande av nästa generations automatiserade hiv-testinstrument. Detta är den första satsningen inom ramen för InnovFin Infectious Diseases, ett innovativt finansieringsinstrument som nyligen inrättades inom den nya generationens finansieringsinstrument för innovativa tillväxtföretag.
  READ MORE

 • 2015-07-13

  Losing half a night of sleep makes memories less accessible in stressful situations

  It is known that sleep facilitates the formation of long-term memory in humans. In a new study, researchers from Uppsala University now show that sleep does not only help form long-term memory but also ensures access to it during times of cognitive stress.
  READ MORE

 • 2015-07-07

  Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

  Akademiska sjukhuset har infört en ny sorts hjärtklaffsoperation med kateterteknik som innebär att patienter som inte lämpar sig för öppen kirurgi kan erbjudas behandling. Det kan till exempel röra sig om äldre och sköra patienter med svårt klaffläckage. Läckaget behandlas med hjälp av en eller flera klämmor som förs in med kateter via ljumsken.
  READ MORE

 • 2015-07-01

  Recipharm förvärvar OnTarget Chemistry och utvidgar sitt utbud av prekliniska utvecklingstjänster

  Recipharm har slutfört förvärvet av UICs alumnbolag OnTarget Chemistry i Uppsala, ett snabbt växande CRO-företag som under 2014 hade en omsättning på nästan 29 miljoner kronor inom syntes- och analystjänster för läkemedelsområdet, inklusive särskilt krävande uppdrag.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova