Newsdesk
 • 2016-06-27

  Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

  ​I september införs ett snabbspår vid Akademiska sjukhuset för patienter i Uppsala län med ospecifika symtom som kan bero på cancer. Primärvården ska kunna remittera direkt till medicinmottagningen för snabbutredning. Syftet är att minska patienternas väntan till diagnos och behandling.
  READ MORE

 • 2016-06-23

  Patienter med lymfom kan slippa intensiv cytostatikabehandling tack vare PET-scanning

  ​Med hjälp av PET-scanning kan patienter med vissa former av Hodgkin’s lymfom slippa de allvarliga biverkningar viss cytostatikabehandling ger. Detta genom att scanningen kan förutsäga utfallet av behandlingen. Det framgår av en patientstudie i Europa och Australien publicerad i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM) 23 juni.
  READ MORE

 • 2016-06-22

  Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

  ​Över hälften av alla män med prostatacancer av lågrisktyp överbehandlas med operation eller strålning, med risk för svåra biverkningar. Att många väljer bort aktiv monitorering som alternativ beror på otydliga riktlinjer om uppföljning och när beslut ska tas om botande behandling. Inom kort startar en multicenterstudie ledd från Akademiska sjukhuset som syftar till att nå nationell samsyn.
  READ MORE

 • 2016-06-21

  Rekordinvesteringar på 367 mkr i UICs tillväxtföretag 2015

  Intresset för tillväxtföretagen inom inkubatorn Uppsala Innovation Centre är stort bland investerare. Under 2015 investerades totalt 367 miljoner kronor i ägarkapital, vilket är en ökning med 35 miljoner kronor jämfört med föregående år. Dessutom ökade andelen bidrag och lån till 124 miljoner kronor från 43 miljoner kronor under 2014. Det visar UICs årsberättelse för 2015 som publiceras i dag.
  READ MORE

 • 2016-06-20

  Fyra BIO-X projekt klara: Nya användningsområden för etablerade läkemedel

  Utlysningen "Nya möjligheter för befintliga läkemedel” efterlyste innovationer som kunde öka effekten och minska mängden biverkningar hos etablerade mediciner – till exempel nya formuleringar eller distributionssätt. Nu lämnar de fyra deltagarna sin tid som BIO-X projekt.
  READ MORE

 • 2016-06-09

  How honeybees do without males

  An isolated population of honeybees in South Africa, the Cape bees, has evolved a strategy to reproduce without males. A team of researchers at Uppsala University and in South Africa has sequenced the entire genomes of a sample of Cape bees and compared them with other populations of honeybees to find out the genetic mechanisms behind their asexual reproduction.
  READ MORE

 • 2016-06-02

  Microplastic particles threaten fish larvae

  In a new study, published in Science, researchers from Uppsala University found that larval fish exposed to microplastic particles during development displayed changed behaviors and stunted growth which lead to greatly increased mortality rates. Larval perch that had access to microplastic particles only ate plastic and ignored their natural food source of free-swimming zooplankton.
  READ MORE

 • 2016-06-01

  iCellate Medical har inlett ett genetiskt sekvenseringsprojekt för att ytterligare förstå orsakerna till cancers spridning

  iCellate har inlett ett projekt inom genetisk sekvensering. Genom att komplettera sin teknik för isolering av cirkulerande tumörceller (CTC) med nedströms genetiska analyser. Denna information är nyckeln för att säkerställa att det i själva verket är en cancer i ett tidigt skede när patienten inte uppvisar några symptom, och att vägleda nya riktade terapier när cancerdiagnosen är etablerad.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova