Newsdesk
 • 2014-11-27

  ​​Hematolog på Akademiska hedersmedlem i MS-sällskapet

  Hans Hägglund, överläkare i hematologi och verksamhetschef på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till hedersmedlem i svenska MS-sällskapet. Det är andra året i rad som experter på Akademiska blir hedersmedlemmar.
  READ MORE

 • 2014-11-27

  Broskhinna från revben ny behandling av unga med handledsartros

  Akademiska sjukhuset är pionjär på en ny behandlingsmetod för unga med artros i handleden. Metoden, som tidigare framförallt används vid rekonstruktion av knogleder, innebär att broskhinna från revben transplanteras till den skadade leden för att återställa broskytan och bevara rörligheten. En annan fördel är att patienten kan slippa steloperation eller protes.
  READ MORE

 • 2014-11-26

  Ökad rörlighet ska ge blodcancerpatienter snabbare tillfrisknande

  Patienter med leukemi och andra former av blodcancer mår bra av att snabbt komma på benen efter behandling. Ökad rörlighet bidrar både till snabbare tillfrisknande och färre komplikationer. Till våren startar ett projekt på hematologen, Akademiska sjukhuset, för att underlätta rehabilitering tidigt under vårdtiden.
  READ MORE

 • 2014-11-26

  Cancervaccinforskare på Akademiska belönas med Athenapriset

  ​Alex Karlsson-Parra, överläkare på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet, tilldelas årets Athenapris. Han får priset för utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin som bygger på att främmande immunceller aktiverar patientens immunförsvar. Inom ramen för en studie på Akademiska har vaccinet testats på patienter med spridd njurcancer med lovande resultat.
  READ MORE

 • 2014-11-25

  Fyra UIC-bolag får totalt 6,7 mkr från Vinnova

  UIC-bolagen Hexicon, Onelab, Beactica och Emplicure stärker nu kassan genom finansering från Vinnovas program Forska&Väx. Hexicon får 2,7 miljoner kronor, Onelab får 498 000 kronor, Beactica får 3 miljoner kronor och Emplicure 500 000 kronor.
  READ MORE

 • 2014-11-24

  New method to determine antibiotic resistance fast

  ​Scientists from Uppsala University, the Science for Life Laboratory (SciLifeLab) in Stockholm and Uppsala University Hospital have developed a new method of rapidly identifying which bacteria are causing an infection and determining whether they are resistant or sensitive to antibiotics. The findings are now being published in the Journal of Clinical Microbiology.
  READ MORE

 • 2014-11-24

  Ny metod att snabbt bestämma antibiotikaresistens

  Forskare från Uppsala universitet, SciLifeLab i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala och har utvecklat en ny metod för att snabbt kunna identifiera vilka bakterier som orsakar en infektion och bestämma huruvida de är resistenta eller känsliga mot antibiotika. Fynden publiceras nu i tidskriften Journal of Clinical Microbiology.
  READ MORE

 • 2014-11-21

  Parkinsonpatienter ska registrera hälsostatus i hemmet

  Akademiska sjukhuset medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning av Parkinsonpatienters hälsa. Det nya är att patienterna själva regelbundet registrerar sin hälsostatus i hemmet. Syftet är att vårdpersonal snabbare ska kunna fånga in signaler på förbättring eller försämring och vid behov justera läkemedelsbehandlingen.
  READ MORE

 • 2014-11-18

  Efterbehandling efter kranskärlssjukdom kan bli bättre

  Vården kan bli bättre på uppföljning av och långtidsbehandling efter hjärtinfarkt, bland annat genom att justera mediciner och betona betydelsen av en hälsosam livsstil. De visar kardiologiläkaren Kristina Hambraeus i sin avhandling som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 13 november. Hon har också undersökt effekten av olika typer av ballongvidgningar med stent.
  READ MORE

 • 2014-11-17

  Avbildning med röntgenlaser synliggör bakteriers små beståndsdelar

  Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med ett internationellt forskarteam utvecklat en metod som mycket snabbt kan ta bilder av biologiska partiklar med hjälp av en röntgenlaser. Bilderna visar projektioner av karboxysomer, en sorts ”organ” inuti cellen, i fotosyntetiserande cyanobakterier.
  READ MORE

 • 2014-11-14

  Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

  Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syres genom en inbyggd syrgastank.
  READ MORE

 • 2014-11-14

  Gradientech får cirka 5 mkr från Vinnova

  ​Gradientech, den svenska leverantören av innovativa mikrofluidiklösningar inom bioteknik, har beviljats cirka 5 miljoner kronor från Vinnova för fortsatt utveckling av sin uppmärksammade lösning för snabb antibiotikakänslighetstestning av blodprover.
  READ MORE

 • 2014-11-07

  Ett vaccin riktat mot tumörers blodkärl hämmar tumörtillväxt och metastasering

  I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget visar forskare från Uppsala universitet att ett terapeutiskt vaccin riktat mot tumörkärl kan minska tumörbörda och hämma bildningen av spontana lungmetastaser i en musmodell för metastaserande bröstcancer.
  READ MORE

 • 2014-11-07

  Kontigo Care får 4,7 mkr från VINNOVA

  UIC-bolaget Kontigo Care blev en av finalisterna i utlysningen Innovationer för framtidens hälsa 2014 och finansieras med 4,7 miljoner kronor av VINNOVA. Kontigo Care utvecklar produkten TripleA, som består av en trådlös alkoholmätare, mobilapp och databas.
  READ MORE

 • 2014-11-07

  A vaccine directed against tumor blood vessels suppress tumor growth and metastasis

  In a new study published in the scientific journal Oncotarget researchers from Uppsala University show that a therapeutic vaccine directed against tumor vessels can reduce tumor burden and suppress formation of spontaneous lung metastases in a mouse model for metastatic breast cancer.
  READ MORE

 • 2014-11-06

  UICs partner Prevas och UIC-bolaget Kontigo Care vann Swedish Embedded Award

  UICs affärspartner Prevas och UIC-bolaget Kontigo Care vann tillsammans Swedish Embedded Award 2014 i kategorin ”Enterprise”, med bidraget TripleA. Det är sjätte gången Prevas har blivit nominerade till Swedish Embedded Award och tredje gången som man också hämtar hem vinsten.
  READ MORE

 • 2014-11-06

  The Human Protein Atlas - Lansering av den vävnadsbaserade kartan över människans proteiner.

  Efter 11 år av omfattande forskningsinsatser lanseras idag en vävnadsbaserad karta i form av en interaktiv databas som visar vilka och var proteinerna, livets byggstenar, är uttryckta i olika delar av kroppen hos människan. Databasen som är baserad på 13 miljoner bilder visar lokaliseringen av människans proteiner i samtliga större vävander och organ.
  READ MORE

 • 2014-11-04

  Finmaskig diagnostik av genmutationer banar väg för effektivare cancerbehandling

  Läkemedelsbehandling av cancer behöver alltmer anpassas till tumörens unika genförändringar. På Akademiska sjukhuset kan nu mutationer i ett 30-tal cancergener analyseras i vävnadsprover med hjälp av modern sekvenseringsteknologi. En mer träffsäker diagnostik underlättar mer individuellt anpassade behandlingar vid bland annat tjocktarmscancer.
  READ MORE

 • 2014-11-03

  New classification improves risk prediction in chronic lymphocytic leukemia

  If chronic lymphocytic leukemia patients with a good or poor prognosis could be identified already at the time of diagnosis, physicians would have better possibilities to adjust their therapeutic and follow-up strategies. Now researchers at Uppsala University have discovered a new correlation between specific molecular features of the disease and subgroups of patients with different prognosis.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova