Newsdesk
 • 2015-06-26

  Clubroot parasite of Brassicaceae sequenced

  The genome of the parasite that is causing clubroot disease on several agricultural and horticultural crops is now released. The new knowledge will hopefully be useful to develop better diagnostic methods, breeding strategies and elucidating the biology of this unique plant pathogen group.
  READ MORE

 • 2015-06-26

  Klumprotparasit på kål genetiskt klarlagd

  Nu är arvsmassan (genomet) hos den skadegörare som orsakar klumprotsjuka på kål- och oljeväxter kartlagd. Kunskapen kan komma att gynna utvecklingen av diagnostiska verktyg i fält, öka förståelsen för organismens biologi samt underlätta växtförädlingen.
  READ MORE

 • 2015-06-23

  Almi Invest investerar i Psilox

  UIC-bolaget ​Psilox har utvecklat en unik produkt som både bleker tandemaljen och förebygger ilningar i tänderna utan skadliga biverkningar. Men det är egentligen själva teknologiplattformen med ihåliga kalciumfosfatpartiklar som är det mest unika i Psilox koncept. Nu har Almi Invest investerat i företaget.
  READ MORE

 • 2015-06-18

  Akademiska först med sladdlös pacemaker

  ​Snabbare återhämtning, lägre infektionsrisk och inga komplikationer med trasslande kablar. Det är några fördelar med den nya pacemakerteknik som Akademiska, som första sjukhus i Sverige, nu introducerar. Den lilla, sladdlösa apparaten placeras i hjärtat via ljumsken och väger bara två gram.
  READ MORE

 • 2015-06-17

  Individuals with social phobia have too much serotonin – not too little

  Previous studies have led researchers to believe that individuals with social anxiety disorder/ social phobia have too low levels of the neurotransmitter serotonin. A new study from Uppsala University, however, shows that the situation is exactly the opposite. Individuals with social phobia make too much serotonin. The more serotonin they produce, the more anxious they are in social situations.
  READ MORE

 • 2015-06-12

  Enklare och billigare metod för proteinanalyser i vävnader

  En ny metod för att studera proteiner, som inte kräver avancerad utrustning, specifika laboratorier eller dyra reagens, har tagits fram vid Uppsala universitet. Metoden skulle kunna utvecklas vidare för att användas inom vården, till exempel för sjukdomsdiagnostik.
  READ MORE

 • 2015-06-12

  New, robust and inexpensive technique for protein analysis in tissues

  A new technique to study proteins, which does not require advanced equipment, specialized labs or expensive reagents, has been developed at Uppsala University, Sweden. The technique could be further developed to be used in point of care devices, for instance for diagnostic purposes.
  READ MORE

 • 2015-06-11

  Åtta nya life science projekt får tvåårigt stöd: Smarta ICT-lösningar för bättre vård och effektivare behandling

  Inom ramen för utlysningen ”ICT-hälsa – lösningar som leder till bättre individualiserad vård och omsorg” kommer åtta entreprenörsdrivna projekt att få stöd av Uppsala BIO under två år för att utveckla patientnära produkter.
  READ MORE

 • 2015-06-08

  Recovery of sensory function by stem cell transplants

  New research from Uppsala University shows promising progress in the use of stem cells for treatment of spinal cord injury. The results, which are published in the scientific journal Scientific Reports, show that human stem cells that are transplanted to the injured spinal cord contribute to restoration of some sensory functions.
  READ MORE

 • 2015-06-08

  Äggskalet kan avspegla hönornas stressnivå och välfärd

  Det finns många olika metoder för att bedöma hur värphönsen mår och nu har Malin Alm jämfört dem i sitt doktorsarbete vid SLU. En metod som visade sig ha stor potential var att bedöma hur äggskalet såg ut, men flera metoder bör användas för att ge en enhetlig bild.
  READ MORE

 • 2015-06-08

  ​Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

  Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I en klinisk studie jämförs nu den nya metoden med den gamla.
  READ MORE

 • 2015-06-04

  DNA which only females have

  In many animal species, the chromosomes differ between the sexes. The male has a Y chromosome. In some animals, however, for example birds, it is the other way round. In birds, the females have their own sex chromosome, the W chromosome. For the first, researchers in Uppsala have mapped the genetic structure and evolution of the W chromosome.
  READ MORE

 • 2015-06-03

  Omfattande studie över risk att dö inom fem år

  Forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet har studerat risken att dö inom närmaste fem åren och dessutom utvecklat en unik hälsoriskkalkylator. De har använt en av världens största studiematerial, UK Biobank, innehållande data från nära en halv miljon personer. Resultaten väntas få stora användningsområden inom såväl samhälle som forskning.
  READ MORE

 • 2015-06-03

  Extensive study of five-year mortality risk

  Researchers from Uppsala University have studied the risk of dying over the next five years. They have developed a unique health-risk calculator by using one of the world’s largest study material, UK Biobank, containing data from nearly half a million people. The results are expected to have large areas of application both in the clinical setting, public health policy and in research.
  READ MORE

 • 2015-06-03

  Över 150 företag möttes under 2014

  När 2014 ska sammanfattas kan det göras på tre nivåer: regional samverkan, nationell spridning av BIO-X samt internationell marknadsföring.
  READ MORE

 • 2015-06-03

  Akademiska pionjär på ny antikroppsbehandling mot spridd cancer

  Som första sjukhus i världen behandlar Akademiska patienter med en ny antikropp mot spridd cancer. Antikroppen, som stimulerar immunförsvaret, injiceras direkt i metastaserna, i stället för via blodet som tidigare behandlingar av detta slag. Behandlingen ges inom ramen för en klinisk studie.
  READ MORE

 • 2015-06-03

  Veckans Affärer listar Cenvigo och Blykalla bland 71 hetaste startups

  UIC-bolagen Cenvigo och Blykalla Reaktorer Stockholm har utnämnts till två av Sveriges 71 hetaste startups av Veckans Affärer. Alla bolag på listan anses ha ordentligt med potential och är också på kapitaljakt.
  READ MORE

 • 2015-06-02

  USAMRIID reports that heat stabilization inactivates viral and bacterial pathogens as well as preserving tissue biomarkers

  Denator AB announced today that in a new publication in the journal BMC Microbiology, scientists at the U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) have showed that the company’s proprietary heat stabilization technology can be used to inactivate both viral and bacterial pathogens as well as preserving sensitive biological molecules such as biomarkers.
  READ MORE

 • 2015-06-02

  Uppsala University to invest in Antibiotics Centre

  ​An Uppsala Antibiotics Centre is to be created at Uppsala University. This was announced by Deputy Vice-Chancellor Anders Malmberg at today’s opening of the Uppsala Health Summit conference. The goal is for this interdisciplinary centre to be a regional, national and international knowledge resource and forum in the area of antibiotic resistance.
  READ MORE

 • 2015-06-02

  Uppsala universitet satsar på antibiotikacentrum

  ​Det kommer att skapas ett Uppsala Antibiotics Center vid Uppsala universitet. Det meddelade prorektor Anders Malmberg vid öppningen av toppmötet Uppsala Health Summit idag. Målet är det tvärvetenskapliga centret ska bli en regional, nationell och internationell kunskapsresurs och mötesplats inom antibiotikaresistensområdet.
  READ MORE

 • 2015-06-01

  Ett steg närmare fungerande designade enzymer

  Forskare världen över försöker att designa enzymer som fungerar lika effektivt som naturens egna, men ännu har ingen lyckats. I en ny studie, som publiceras i Nature Communications idag, presenterar Uppsalaforskare nya rön som ger en djupare förståelse av hur naturliga enzymer fungerar.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova