Newsdesk
 • 2015-10-05

  Akademiska testbädd för ny alkomätare

  ​En trådlös alkomätare och mobilapp kan snart bli ett nytt hjälpmedel för personer med alkoholberoende att hålla sig nyktra. I oktober påbörjas en klinisk studie på Akademiska sjukhuset i syfte att utvärdera den nya tekniken. Det är ett exempel på hur sjukhuset fungerar som testbädd för ny medicinsk teknik.
  READ MORE

 • 2015-10-01

  New method to predict increased risk of non-familial breast cancer

  By detecting cancer at an early stage, or even predicting who has an increased risk of being affected, the possibilities to treat the disease can be radically improved. In an international study led from Uppsala University the researchers have discovered that apparently healthy breast cells contain genetic aberrations that can be associated with an increased risk for non-familial breast cancer.
  READ MORE

 • 2015-10-01

  Virtuella övningar hjälper strokepatienter återerövra halva världen

  Neglect är ett sällsamt symtom vid stroke där patienten förlorar förmågan att uppfatta ”halva världen”. Med övningar i 3D-datormiljö förbättrar en projektgrupp i Umeå rehabilitering och diagnos.
  READ MORE

 • 2015-10-01

  Cancergen kan hämma tumörtillväxt

  En gen som normalt orsakar cancertillväxt har visat sig ha en helt motsatt roll vid prostatacancer. När genen är aktiv vid prostatacancer stimulerar den nämligen en annan gen som blockerar celldelning hos tumörceller. Resultaten banar väg för betydligt bättre diagnoser och prognoser än de som finns i dag. Bakom upptäckten står en internationell forskargrupp med bl a forskare från SLU.
  READ MORE

 • 2015-10-01

  Uppsalaforskare klargör hur bakterier bygger aminosyra

  I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet och vid University of Otago på Nya Zeeland hur det går till på atomnivå när bakterier bygger en aminosyra. Med hjälp av kristallografi har forskarna lyckats fånga en process som i den levande bakterien är över på en tiondels sekund
  READ MORE

Archive
EU Vinnova