2014-12-05

Europas markforskare tacklar hoten mot marken

Världens jordar står inför en rad olika hot som skulle kunna undergräva själva grunden till vårt nuvarande sätt att leva. Forskare från hela Europa arbetar tillsammans för att tackla hoten mot marken, däribland forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).  För att för att öka medvetenheten och förståelsen för vikten av marken för livsmedelssäkerhet och väsentliga ekosystemfunktioner har FN utsett 2015 som det "Internationella markåret", som lanseras idag på den globala markdagen den 5 december 2014.

Under de kommande fyra åren kommer europeiska forskare i det  EU-finansierade projektet RECARE att arbeta med att inventera dagens problem och försöka hitta metoder för att förhindra de stora hoten mot marken. Arbetet kommer att involvera dem som ofta hanterar marken - lantbrukare, planerare, byggare, beslutsfattare - för att identifiera konkreta åtgärder för att säkerställa att dessa akuta hot stoppas och även återställa marken när det är möjligt. 

Kerstin Berglund, forskare vid SLU och som representerar den svenska projektpartnern, säger:
– Jorden känner inga nationella gränser, de fysiska, kemiska och biologiska processerna i marken är desamma överallt. Genom att arbeta med kollegor från hela Europa kan vi dela kunskaper och erfarenheter. Det innebär att vi kan finna lösningen på problemen snabbare och effektivare än vad vi kan utan detta samarbete.

I RECARE-projektet pågår 17 fallstudier över hela Europa, från Island till Cypern, där man utvecklar lösningar på problemen med översvämningar och jordskred, ökenspridning, jorderosion, markpackning, förorening av mark, biologisk mångfald i marken, förlust av organiskt material, försaltning och hårdgörning av mark.

– Ofta hör vi bara om de problem som miljön står inför, men den goda nyheten är att i projekt som RECARE utvecklar vi inte bara åtgärder, utan arbetar också för att dessa verkligen ska komma till praktisk användning, säger Rudi Hessel, representant för RECARE. Vi tenderar att ta marken för givet, tills något går fel och då behöver vi snabba lösningar. En del av vår uppgift i RECARE är att hjälpa till att i första hand stoppa markförstöringen, men även se till att vi har de bästa lösningarna på problemen om de ändå uppstår.

Samtidigt som europeisk vetenskap skriver historia genom provtagning på ytan av en komet i rymden, måste vi komma ihåg att vi fortfarande har en hel del att lära oss om marken vi går på. Det kanske inte är riktigt lika dramatisk som Rosetta-uppdraget där man rest långt ut i solsystemet för att nå kometen, men det är viktigt för oss alla att lära oss mer om ytan på vår hemplanet.

Som en del av det internationella markåret kommer RECARE-projektet under 2015  att delta i en rad evenemang för att främja kunskap och medvetenhet om hoten mot marken, samt förvaltning och tekniska lösningar på dessa problem.

Mer information om RECARE:

www.recare-project.eu

www.recare-hub.eu

Twitter: https://twitter.com/RECARE_EU
Vimeo: http://vimeo.com/channels/RECARE

Kontakter för ytterligare information:
Spridningen av resultaten från RECARE och utvecklingen av projektet leds av ”Countryside and Community Research Institute”. För mer information kontakta Jane Mills: [email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */ eller +44 (0)1242 714137.

Koordinator i Sverige:
Kerstin Berglund, forskare vid institutionen för mark och miljö, SLU:
018-67 11 85, [email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

CONTACT WEBMASTER | SHARE
EU Vinnova