Kommunikations- och marknadsföringsansvarig STUNS, Uppsala BIO och STUNS Energi

STUNS söker en ny medarbetare med ansvar att planera och leda kommunikations- och marknadsföringsarbetet. Du ska bland annat uppdatera och utveckla hemsidor och våra andra kanaler och genomföra marknadsinriktade kampanjer. Vi är en liten grupp och du förväntas kunna prioritera, driva och utveckla egna operativa projekt inom ramen för våra riktlinjer liksom vara vår representant i andra samverkansprojekt.
Under det första året kommer fokus vara på att ansvara för Uppsala BIOs kommunikation. Förutom detta innebär tjänsten att på ungefär halvtid ansvara för kommunikationen under uppbyggnadsfasen av det nya Testa Center som just nu etableras vid GE Healthcares anläggningar i Uppsala med stöd av bl.a. svenska regeringen. Testa Center kommer invigas i augusti och Uppsala BIO leder arbetet med de externa processerna. 
 
Sannolikt delas denna tjänst under det första året med att på visstid arbeta med några av Uppsala BIOs evenemang, men detta kommer diskuteras med intresserade kandidater.
 
Kommunikations- och marknadsföringsansvarig ska dock vara beredd på att arbeta också inom STUNS övriga nuvarande och framtida verksamhetsområden.

Arbetsuppgifter:

  • Ta ett övergripande ansvar för att organisera och vidareutveckla organisationernas informations- och kommunikationsarbete och säkerställa att det finns en effektiv kommunikationsstruktur.
  • Utveckla och stärka STUNS, Uppsala BIO:s, Testa Centers och övriga av STUNS områdens varumärken.
  • Underhåll organisationens kommunikationspolicy.
  • Ansvara för att utveckla kommunikationskompetensen hos medarbetarna.
  • Underhålla en effektiv samverkan med andra innovationsstödjande organisationer, myndigheter, kommun, landsting, universitet och näringsliv samt med media.
  • Företräda organisationens kommunikationsarbete i interna och externa nätverk samt i kontakt med stiftarnas organisationer.
  • På visstid kan tillkomma att ta ett övergripande ansvar för att organisera och vidareutveckla organisationens evenemang, i nära samarbete med medarbetarna, t.ex. som ansvarig för ”Uppsalas största life science nätverk”, dvs Partnerskapen och erbjudanden till industrin.
Anställningen är en tillsvidaretjänst.
 
För frågor och ansökan, kontakta Erik Forsberg Uppsala BIO, tel 070-350 41 43. 
 

Erik Forsberg. Ph.D., Associate Professor, CEO. “My goal is to drive system improvements that create better conditions for life science to develop in Uppsala.”

Contact me